Mỗi một học viên Hoshi sang Đức là một bước chân trên hành trình sứ mệnh của Hoshi giúp cho hàng triệu các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội được học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển để tạo dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững.