🇩🇪🇩🇪Đầu tuần cùng Genkojana đột nhập vào lớp học mang tên thành phố München. (Thành phố München là thủ phủ của tiểu bang Bayern, là thành phố lớn thứ ba của Đức sau Berlin và Hamburg và là một trong những trung tâm kinh tế, giao thông và văn hóa quan trọng nhất của Cộng hòa Liên bang Đức). 🔶𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐌𝐮̈𝐧𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐤𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐡𝐞́: #Duhocngheduc #hoctiengduc #duhocngheduc #germany