Tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” do T.Ư Đoàn tổ chức, các chuyên gia cho rằng tổ chức Đoàn cần giúp thanh niên thay đổi nhận thức từ học bậc cao, sang học nghề, làm nghề để nhanh kiếm tiền.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” với sự tham gia của các bộ, ngành, chuyên gia giáo dục nghề nghiệp và cán bộ Đoàn ở 63 tỉnh, thành toàn quốc.Chủ trì tọa đàm có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia giáo dục nghề nghiệp đều khẳng định học nghề là con đường ngắn nhất để nhanh gia nhập thị trường lao động kiếm tiền. Tuy nhiên, để thanh niên có được nhận thức này, rất cần sự vào cuộc của tổ chức Đoàn trong việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

Nêu ý kiến tại tọa đàm, TS Trần Tuấn Long, giảng viên chính Trường cao đẳng xây dựng Công trình đô thị, là chuyên gia tay nghề thế giới, cho biết ở nước ngoài việc chọn con đường học nghề là phổ biến, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn những rào cản trong nhận thức của gia đình và xã hội.

“Kỹ năng nghề chính là giá trị cốt lõi của chúng ta, ngày xưa